Birim Görev Tanımı
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V.
İdari Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı İşçi Sayısı Toplam Personel Sayısı
1 4 2 7

 

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ
Görevin kısa tanımı: Köy yolları ağlarında asfalt, stabilize, onarım, köprü ve sanat yapılarının yaklaşık maliyetlerini yapmak, işi ihale etmek ve denetim sağlamak
Yasal dayanak:2302 sayılı saya ile verilmiş asfalt, stabilize, onarım ve köprü hizmetleri ve kontrolü
Bağlı olduğu üst birim: Genel Sekreter
Kendisine bağlı alt birimler:
*Asfalt-Stabilize
*Yol Onarım
-Köprü-Menfez
*Karla Mücadele
*Trafik Levhaları
1. Köy yolları ağında bulunan (köy içi yollar dâhil) yolların; köprü, sanat yapısı (menfez, büz, istinat duvarı, taş tahkimat) işlerinin ilgili birimlerle koordine halinde plan, proje, keşiflerinin hazırlanarak yapılması veya ihaleye çıkılarak yaptırılması.
2.Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanında bulunan ve projesi hazırlanmış olan işlerin yaklaşık maliyet, keşif, ihale, kontrollük ve kabul işlemlerini yapmak
3. Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak
4. Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak,
5. Yol ağı dışında bulunan yayla ve arazi yolları ile hayvan barınağı ve çiftlikleri gibi yolların kar mücadelesini araç kiralama ve yakıt karşılığında yapmak,
6. Köy ve bağlı mahallelerin isim levhalarını yapmak,
7. Yol ve ulaşımla ilgili İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve KÖYDES programındaki işlerin, keşif, ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak,
8. İlçelerde bulunan bakımevlerinin kontrol ve denetimini yapmak (KHGB ile müştereken),
9. Araç kiralama ve yakıt karşılığında yol ağı dışında kalan (yayla, arazi, bağ, bahçe v.s.) yolların bakımını yapmak veya bu tür yeni yollar açmak,
10. Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin ve ünitesi tescillenmiş diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolları ağında bulunan yollar ile köy içi yollarının tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve köy içi yollarının beton–kilitli parke kaplamalarını ve sanat yapılarını yapmak,
11. Kendi sorumluluğuna verilen araçların sevk ve idaresini yapmak,
12. Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.
13. İl Özel İdaresi Bütçesi ile birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde harcama ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak,
14. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılması gereken yol düzenleme ve sanat yapılarıyla ilgili harcama ve ihale yetkililiğini yapmak,
15. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.