Avukat Sedef KIZILASLAN 
 
 
 
 
 Hukuk Müşavirliği                                                                                                                                                                                                                                           
  1. İdare’nin bağlı birimleri tarafından iletilen hususlarda hukuki görüş vermek.
  2. İdare’ye her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek.
  3. İdare ve bağlı birimlerin ihale kanunları ve ihale sözleşme tasarıları ile ilgili inceleme yapmak ve görüş bildirmek.
  4. Her türlü yargı organı, hâkim ve icra dairleri ile noterler tarafından İl Özel İdaresi’ne izafeten İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliği ’ne yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek.
  5. Vali, Genel Sekreter ve mevzuatın verdiği benzer diğer iş ve işlemleri yapmak.
  6. Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak. 
      7.Genel Sekretere bağlı olarak görev yapar. Ağrı İl Özel İdaresi’nin ve bağlı birimlerinin hukuki danışmanlığı ve kurum ile ilgili tüm davaların takibinden sorumludur.