İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Görevin kısa tanımı: İl özel idaresine ait taşınmazların işletilmesine ilişkin görevlerin yürütülmesini sağlar.
Görevleri:
1.Sarısu Ticaret Merkezi, Tır Parkı, Ağrı İli Bubi Dağı Kayak Tesisi ve TRT Park alanının idareye gelir sağlamasını amaçlar,
2.Bu işletmelerin düzenli bir şekilde aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır.
3.Söz konusu tesislerin işletilmesini sağlamak amacıyla 5302 Sayılı İl Özel idaresi Kanununa göre işlemlerini yürütmektedir.
4.Vali ve Genel Sekreterin verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla sorumludur.