.
MİSYONUMUZ
 
        Kurumsal olarak Ağrı ilinde katılımcılık prensibi esas alınarak yasalarla belirlenen görev bilinci ile başta eğitim, sağlık, tarım, gençlik-spor, çevre, kültür-turizm ve kırsal kalkınma gibi tüm kamu hizmetlerinde eşitsizliği ortadan kaldıracak kolektif çalışma ile yatırımların verimli kullanılmasını sağlamaktır.  Bu hizmet anlayışı ile daha yaşanabilir bir Ağrı için halkın yaşam kalitesini ve Ağrı’nın kalkınmışlık çıtasını yükseltmektir.
 
.
VİZYONUMUZ
 
        Kır- kent arasındaki yaşam farklılıklarını minimize edecek kamu yararı ve kamuya karşı sorumluluk bilinciyle hesap verebilir, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, şeffaf ve aciliyetine göre önceliklendirilmiş çalışma programını esas alarak, il kaynaklarını isabetli kullanarak bölgede öncü kuruluş olmaktır.